Categories
กรณีศึกษา:Case study

สินค้าหลายบาร์โค้ด

ปรกติการค้าขายทั่วไป ผู้ขายต้องการแยกสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อขายให้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ(ขนาดแพ็ค) หรือรายละเอียดที่ต้องให้ใส่เพิ่ม เช่นสี แบบ ลาย ต่างๆ.

สินค้าต่างๆ เหล่านี้ ในหน่วยเก็บในคลังสินค้า(Stock keeping Unit:SKU) เป็นแบบเดียวกันหมด การที่ออกบิลขายโดยต้องมาแก้ไขรายละเอียด หรือการกำหนดหน่วยนับและตัวคูณหน่วยย่อยทุกครั้งที่ขาย ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากและมีโอกาสที่จะผิดพลาดทั้งฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง.

การกำหนดบาร์โค้ดให้สินค้า SKU เดิมจึงเป็นวิธีการที่ง่ายและถูกต้อง และยิ่งสามารถกำหนดไปด้วยเลยว่า สินค้าบาร์โค้ดที่สร้างใหม่นี้สำหรับลูกค้ารายไหน ก็จะยิ่งเป็นการลดความผิดพลาดในการออกบิลขาย/เบิกออกจากคลังและการจัดส่ง

ตัวอย่าง : บริษัท IMP-MEAT เป็นผู้นำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลีย และมาจัดแต่งและแบ่งขายให้ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารและขายปลีกคนทั่วไป
SKU : 1001 เนื้อวากิว
Barcode :
1001250 : เนื้อวากิว แบ่ง 250กรัม – ขายปลีก
1001300 : เนื้อวากิว แบ่ง 300กรัม – หั่นบาง-สำหรับร้าน A
1001301 : เนื้อวากิว แบ่ง 200กรัม – หั่นหนา-สำหรับร้าน A
1001280 : เนื้อวากิว แบ่ง 280กรัม – สำหรับร้าน B

โปรแกรม DataEntryBARCOD สามารถจัดการกับรูปแบบการขาย ที่วุ่นวายนี้โดยง่าย และเป็นการป้อนข้อมูลเพียงครั้งข้อมูลก็จะเข้าสู่ระบบบัญชี Express โดยทันที รองรับทั้งการขายแบบขายเงินสดและขายเครดิต

สินค้าหลายบาร์โค้ด – สะดวกในการขาย/ตัดสต๊อกและจัดส่ง
เลือกรายการสินค้าของเฉพาะลูกค้าราย – ขนาดบรรจุ – ราคา ตามที่กำหนดไว้เฉพาะ
ป้อนรายการขาย – ชื่อสินค้าเป็นไปตามที่ต้องการ
ข้อมูลถูกส่งเข้า Express – ขายสด