Express By SP.Computer Technology

เอ็กซ์เพรส Express by SP.Computer
ตัวแทนจำหน่าย
พร้อมติดตั้งและฝึกอบรมในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร

XpressVanSale - ประแกรมสำหรับหน่วยรถ/รถเร่

Xpress-Van-Sales
โปรแกรมระบบงานขาย-เก็บบิล สำหรับหน่วยรถหรือรถเร่ ที่ออกขายสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อช่วยบันทึกรายการขายที่เกิดขึ้นใหม่,รายการเก็บบิล(รับชำระหนี้ยอดค้างหนี้เดิม) และสามารถนำรายการทั้งหมดคือ รายการขาย รายการรับชำระหนี้ มาปรับปรุงกับระบบบัญชี Express ที่สำนักงาน เพื่อความถูกค้องของข้อมูลและลดงานของฝ่ายบัญชี โดยไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลใหม่.

PO2Express - สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วน KUBOTA

P/O to Express Accounting for KUBOTA

KUBOTA - บริษัทยักษใหญ่ ด้านเครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรงานหนักอื่นๆ มีโรงงานหลายแห่งในประเทศไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับกลุ่มโรงงานของ KUBOTA จึงเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก KUBOTA ญี่ปุ่น

ความถูกต้องของชิ้นส่วนอะหลั่ย นอกเหนือจากสเปคทางด้านเทคนิคแล้ว ผู้ผลิตยังต้องแม่นยำในจำนวนที่ส่ง กำหนดส่ง ขนาดการบรรจุ และราคาต่อหน่วย

เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี/เพิ่มหนี้/ลดหนี้/รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย-เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557


เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 194-197) เกี่ยวกับการเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

SPBarPrintV2 - เตรียมข้อมูลพิมพ์บาร์โค้ด-จากโปรแกรมบัญชี Express

เตรียมข้อมูลบาร์โค้ด

   ขั้นตอนในการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดติดที่ชิ้นสินค้า เพื่อเตรียมขายหรือเก็บเข้าชั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลานานมาก สำหรับผู้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี Express ทั้งนี้เพราะตัวโปรแกรมไม่ได้จัดเตรียมระบบงานส่วนนี้ไว้ให้

คูโบต้าเลาเจริญ ติดตั้ง Express

คูโบต้า
คูโบต้าเลาเจริญ ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี Express
คูโบต้าเลาเจริญศรีสะเกษ และ คูโบต้าเลาเจริญยโสธร ได้ทำการปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ทั้งหมด โดยมอบหมายให้ เอสพี.คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมระบบัญชีเอ๊กเพรส ได้ติดตั้งพร้อมฝึกอบรมการใช้งาน ร่วมกับที่ปรึกษาทางบัญชีและพนักงานบัญชีของ คูโบต้าเลาเจริญศรีสะเกษ ณ ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

โปรแกรมตรวจนับสินค้า-สำหรับเครื่อง Handheld Mobile Computer

โปรแกรมตรวจนับสินค้า

    เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจนับสินค้า โดยใช้เครื่อง Mobile Computer Motorola MC3100 เป็นเครื่องหลักในการพัฒนา แต่ทั้งนี้สามารถใช้กับเครื่อง Mobile Computer ทุกรุ่นที่ติดตั้ง Windows Mobile Version 5.0 ขึ้นไป

อีสานคอนกรีต ปรับปรุง SERVER,CCTV,ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน

อีสานคอนกรีต

ในวงการก่อสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัมผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ย่อมต้องรู้จัก บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเสาเข็มทุกขนาด แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำซีเมนต์ ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

ด้วยความที่เป็นทั้งโรงงานผลิต จัดจำหน่าย ขนส่ง และผู้รับเหมารายใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูง ระบบบัญชีใช้บริการ Express จากเอสพี.คอมพอวเตอร์ เทคโนโลยี่ มากว่า 7 ปี ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นรุ่นวินโดว์เรียบร้อยแล้ว

Syndicate content