XpressPOS

โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย (POS:Point of Sale) เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของโปรแกรมระบบัญชีเอ็กเพรส ในเรื่องการขายเงินสดให้ง่ายขึ้น มีขั้นตอนในการป้อนข้อมูลน้อยลงและใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้สะดวก.

รายการขายที่เกิดจาก XpressPOS จะถูกบันทึกเข้าไปที่ระบบบัญชีเอ็กเพรสทันที โดยไม่ต้องมาป้อนข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้การดูยอดคงเหลือของสินค้า รายการขายสินค้า สามารถดูได้เป็นแบบเรียลไทม์.

รายละเอียดและคลิปแนะนำการใช้งาน(Facebook):
https://www.facebook.com/Xpresspos2010

ดูตัวอย่างคลิปวีดีโอการใช้งาน(Youtube) :
1.กำหนดค่าในระบบบัญชี Express การเชื่อมต่อ XpressPOS
2.(POSClient)วิธีการขายที่จุดขายปลีก POS
3.(POS-Admin)กำหนดค่าเริ่มต้น และการเชื่อมต่อบัญชี Express
4.(POS-Client)รหัสสมาชิก,เช็คราคาและยกเลิกบิลขาย
5.(POS-Client)ส่วนลดและแก้ไขรายการขาย
6.(POS-Admin) ปิดสิ้นวัน