Categories
กรณีศึกษา:Case study

ตัวช่วยบันทึกยอดขายน้ำมัน

กรณีศึกษา : ตัวช่วยในการบันทึกยอดขายน้ำมัน – PT อรทัยปิโตเลี่ยม

กิจการปั๊มน้ำมัน ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ที่หัวจ่าย ในการขายและออกใบกำกับภาษี จึงทำให้การลงบัญชีประจำวันขายสะดวกขึ้น แต่ถ้ามีการขายนอกมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำมันไปส่งยังปั๊มย่อย การขายแบบกรอกถัง หรือปั๊มน้ำมันขนาดเล็กที่มียอดขายไม่มาก การติดตั้งมิเตอร์ที่หัวจ่ายก็เป็นการลงทุนที่มากเกินไป.

การขายในลักษณะที่ยึดจำนวนเงินเป็นหลักเช่น เติมน้ำมัน 100 บาท ซึ่งจะตัดสต๊อกปริมาณน้ำมันกี่ลิตร ก็แล้วแต่ว่าราคาน้ำมันในวันนั้นๆ ที่ประกาศหน้าปั๊มว่าราคาเท่าไร และมักเป็นราคาที่มีเศษสตางค์ การคำนวณหาจำนวนลิตรจากจำนวนเงินหารด้วยราคาต่อลิตร ในแต่ละวันจึงเป็นการสร้างภาระงานให้แก่ พนักงานออกใบเสร็จ ที่ต้องคำนวณจากเครื่องคิดเลขข้างนอกก่อนนำจำนวนที่ได้มาป้อนในระบบบัญชี.

โปรแกรม xDataEntry จึงเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหานี้ โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับข้อมูลระบบบัญชี Express โดยตรง จึงสามารถดึงรหัสสินค้า จากระบบบัญชี มาทำงานร่วมกับตารางราคาขายประจำวันที่ประกาศที่หน้าปั๊ม ซึ่งเป็นตารางข้อมูลนอกระบบบัญชี หลังจากป้อนข้อมูลและคำนวณจำนวนแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปบันทึกบัญชีขายเงินสด หรือเงินเชื่อตามที่ระบุไว้ในตอนออกบิล พร้อมกับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือจะพิมพ์เป็นใบจัดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเงินเชื่อนำบิลนี้เป็นเอกสารไปรับน้ำมันที่จุดจ่ายน้ำมัน.


หน้าหลักโปรแกรม ข้อมูลจะถูกผูกไว้กับระบบบัญชี Express
สั่งพิมพ์บิลเป็นใบกำกับอย่างย่อ(สลิป) หรือใบจัด/ใบยืมได้ตามต้องการ
ข้อมูลที่ป้อนจากโปรแกรมบันทึกข้อมูล จะถูกส่งเข้ามาในระบบบัญชีขายสด Express