ระบบตรวจนับสินค้า สำหรับ โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรม XCount2020 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรวจนับสินค้าคงคลัง ได้อย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์ Android mobile ที่มีหัวอ่านบาร์โค้ดติดตั้งมาพร้อมแล้ว ซึ่งจะทำให้อ่านบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่องานระบบจัดการคลังสินค้า (Warehous management) ซึ่งจะทนทานและทำงานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี.
ข้อมูลที่ได้จากการสแกน จะถูงส่งไปเข้าระบบบัญชีเอ็กเพรส (Express Accounting) ในเมนูรายการตรวจนับสินค้า ทำให้ประหยัดเวลาในการต้องมาป้อนข้อมูลรายการตรวจนับ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และลดขั้นตอนในการใช้กระดาษออกรายงานในขั้นตอนบันทึกรายการตรวจนับ.
Stock List นอกจากบันทึกรายการตรวจนับสินค้าแล้ว ระบบโปรแกรม XCount2020 ยังมีเมนูตรวจสอบรายละเอียดสินค้า โดยสามารถทำจากเครื่อง Android Mobile โดยตรง ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล บัญชี Express สะดวกในการใช้นอกสถานที่ หรือในคลังสินค้าที่ไม่สะดวกที่จะเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ไปถึง หรือสัญาณ Wi-Fi ไปไม่ถึง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้าต่างๆ เช่น รหัสสินค้า,บาร์โค้ด,ชื่อ-รายละเอียด,ผู้จำหน่าย,ตารางราคาขาย 1-5 หรือรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับตรวจสอบสินค้าในคลัง.
Inventory List เป็นอีกส่วนหนึ่งของโปรแกรม XCount2020 ที่ทำหน้าแสดงยอดรายละเอียดและสินค้าคงเหลือ ณ ข้อมูลปัจจุบัน(Stock Online)จากฐานข้อมูลระบบ Express เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด โปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใช้โปรแกรม Express ทำให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใช้โปรแกรม Express ลดภาระงานของโปรแกรม และมีความปลอดภัยจากการแก้ไขหรือเข้าถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวข้อง.