วิธียกเลิก AutoRun ของ USB Flash Drive

หลังจากประสบปัญหาของไวรัสที่ติด flash drive หรือบางทีเสียบ flash drive เข้าไปแล้วเครื่องคอมแฮงค์ ทำให้ต้องปวดหัวอยู่เรื่อยๆ เรามาป้องกันแบบถาวรดีกว่า มี 3 วิธีดังนี้

1. Disable AutoRun/AutoPlay
หลักการของไวรัสประเภท flash drive ก็คือ autorun (เปิดแบบอัตโนมัติ) วิธีแก้ก็เลิก autorun ซะ ขั้นตอนการ disable autorun (ยกเลิกการเปิดแบบอัตโนมัติ) มีดังนี้
1) คลิกปุ่ม Start --> Run เมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run ให้พิมพ์ gpedit.msc ลงในช่องว่าง

gpedit.msc

2) กดปุ่ม OK
3) เมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกของ Group Policy

4) ทาง panel ซ้ายมือ คลิกเลือก User Configuration --> Administrative Templates --> System
5) ทาง panel ขวามือ ให้ Double Click ข้อความ Turn Off Autoplay (หรือใช้การ คลิกขวาแล้วเลือก properties .. ก็ได้)

6) เมื่อปรากกฎไดอะล็อกบ็อก Turn Off Autoplay Properties ให้คลิกเลือก
- Enabled
- คลิกเลือก All drives
- คลิกปุ่ม Apply และ OK

2. โปรแกรมป้องกันไวรัส Flash Drive ด้วย Auto Handy Drive Virus
นอกจากวิธีการ disable autorun แล้ว ยังมีวิธีการป้องกันด้วยโปรแกรม Anti Handy Drive Virus
Download ได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/secret/maintain/Antivirus/Download/CPE17AntiAut...
ป้องกันไว้ทั้งไวรัส และ spyware นะขอบอก

3. เปิด Flash Drive แบบ Explore
การเปิด Flash Drive โดยการดับเบิลคลิ๊ก อาจทำให้ไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (บางทีเครื่องแฮงค์ไปเลย) การเปิดแบบ มีวิธีการดังนี้
1) เสียบ Flash Drive ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ถ้ามี Pop up Autorun ขึ้นมา อย่า Open ให้ปิดหน้าจอนี้ไป
3) คลิ๊กขวาที่ My Computer เลือก Explore
4) จากนั้นค่อยเลือก Flash Drive เพื่อเปิดไฟล์

การป้องกันที่ดี ต้องใช้ทั้ง 3 วิธีนี้ และหมั่น Scan Virus ใน Flash Drive และในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ อ้อ! Update โปรแกรมป้องกันไวรัสด้วยนะ จะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์เวลาเครื่องคอมเสีย
reference: http://www.f0nt.com,http://www.bloggang.com